Return to Headlines

Thanksgiving Meal Kits, Groceries, Personal Care Items, and Winter Coats Available for District 31 Community Members in Need

Thanksgiving Meal Kits, Groceries, Personal Care Items, and Winter Coats Available for District 31 Community Members in Need
Groceries are available at the District Office Caring Corner, 3131 Techny Rd. in Northbrook!

Hunger Free Northbrook has provided groceries, including bags of Thanksgiving specific items, to the District 31 community. Families who would benefit from these groceries are welcome to come to the Caring Corner located outside the administrative offices at 3131 Techny until 8 p.m. any night to pick up groceries or personal care items. 

Winter coats are also available during school hours. 

¡Comestibles disponibles! El Grupo Libre de Hambre de Northbrook ha proveído comestibles, incluyendo bolsas de artículos específicos del Día de Gracias a la comunidad del Distrito 31. Estas bolsas están disponibles en el Rincón de Bondad del Distrito 31 (adjunto a las oficinas administrativas en 3131 Techny). Las familias que se beneficien de estos comestibles están bienvenidas a venir al Rincón de Bondad hasta las 8 pm cualquier día de la semana para recoger estos comestibles. Artículos de cuidado personal  también están disponibles. Abrigos para el invierno también están disponibles durante el horario escolar.  

기아프리 노스브룩팀은 추수감사절 관련 식품을 포함한 식료품을 31학군 지역사회에게 제공합니다. 이 식료품 가방들은 31학군 보살핌 코너(3131 테그니 길에 위치한 행정실 옆)에서 받아가실 수 있습니다. 이 식료품이 도움이 되실만한 가족들은 식료품 수령을 위해 아무날이나 저녁 8시전까지  보살핌코너로 오시면 됩니다. 개인관리용품 또한 비치되어있습니다. 겨울코트는 학교 시간 내에 가능합니다.

Хүнсний бүтээгдэхүүн! Өлсгөлөнгүй Нортьбрүүк Ёан 31-р дүүргийн оршин суугч нартаа зориулан Талархалын баярыг угтан баярын хүнсний бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд тараахад бэлэн болсоныг дуулгахад таатай байна. Та бүхэн 3131 Techny Rd хаяган дээр байрлах 31- р дүүргийн оффисийн хажуугийн хаалганд байрлаж байгаа Хүнс тараах булангаас ирэн ууттай хүнсний бүтээгдэхүүнээс авч болно. Түүнчлэн өдөр бүр 20 цаг хүртэл дуртай цагтаа ирэн хүнсний бүтээгдэхүүнээс авах боломжтой. Ариун цэврийн бүтээгдэхүүнүүд мөн байгаа. Хүүхдийн өвлийн хувцас хэрэглэлийг ажлын цагаар ирж авах боломжтой.